Film: Elterniformation zum Übergang Kita in die Grundschule (Polnisch)

Film: Elterniformation zum Übergang Kita in die Grundschule (Polnisch)

Urząd miasta przygotował dla rodziców film instruktażowy, dotyczący procedury przyjmowania dzieci do szkoły podstawowej. Film może być obejrzany w całości lub w częściach.

Informacje dla rodziców na rok przed przyjęciem dzieci do szkoły. (pełna wersja)

Czego mogę się spodziewać od urzędu miasta?

W jaki sposób mogę zapisać moje dziecko do szkoły?

Czy dziecko może zacząć szkołę rok później?

W jaki sposób mogę dowiedzieć się, czy dziecko dostało się do szkoły?

Rodzaje szkół podstawowych?

Czym jest otwarta szkoła całodniowa? Rodzaje szkół podstawowych?

Czym jest specjalistyczne wsparcie pedagogiczne i co oznacza wspólne nauczanie?

Co jeszcze jest interesujące?