معلوماتی برای والدین درباره گذار از تحصیلات ابتدایی به تحصیلات متوسطه I

معلوماتی برای والدین درباره گذار از تحصیلات ابتدایی به تحصیلات متوسطه I

دوسلدورف دوستدار خانواده‌هاست و گزینه‌های زیادی را برای مدارس آموزش تکمیلی ارائه می‌کند.

با این حال، کدام مدرسه برای فرزند شما مناسب است؟

برای کمک به والدین در انتخاب، شهر دوسلدورف معلومات ضروری را در سایت اینترنتی‌اش گردآوری کرده است.

این فیلم، به پرسش‌هایی که اغلب درباره گذار از مدرسه ابتدایی به مدارس آموزش تکمیلی پرسیده می‌شوند پاسخ می‌دهد.