Bauaufsichtsamt - Kontakt

Amtsleitung
 
Funktion / Zuständigkeit Name E-Mail Telefon
Amtsleiterin              Ulrike Lappeßen bauaufsichtsamt@
duesseldorf.de
0211 - 8993631
Assistenz der Amtsleitung Alexandra Höttges

Katharina Bordasch
bauaufsichtsamt@
duesseldorf.de
0211 - 8993631

0211 - 8993644
Innenrevisorin Anita Drewnicki bauaufsichtsamt@
duesseldorf.de
0211 - 8993635
Justiziarin Jessica Harms bauaufsichtsamt@
duesseldorf.de
0211 - 8994311